sunnuntai 7. huhtikuuta 2019

Ei lisää hallintoa ja veroja, vaan toimivat SOTE-palvelut

SOTE-kaatui. Hymynkare oli näkyvissä joidenkin suupielissä. Minua ei hymyilytä. Kanta-Hämeen alueella on tehty hartiavoimin töitä SOTE-palvelujen turvaamiseksi kuntalaisille. Olemme osallistuneet kokeiluihin, antaneet lausuntoja, rakentaneet uutta maakuntaa ja todenneet, että palvelujen uudistamiselle on totisesti tarvetta. Nyt olemme palanneet lähtöpisteeseen.
Aikaa ei olisi varaa hukata. Kanta-Hämeen väestö ikääntyy vauhdilla, minkä seurauksena terveyspalvelujen tarve kasvaa lähivuosina. Terveysongelmien ehkäisemiseksi ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävä toiminta tulisi nostaa keskiöön. Liikuntaihmisenä uskon liikkumisen voimaan. Kunnan ylläpitämien uimahallien, kuntosalien ja muiden liikuntapaikkojen tulisi olla entistä kohtuuhintaisempia yli 70-vuotiaille siinä missä myös alle 18-vuotiaille. Hyvinvoiva väestö on pitkässä juoksussa paras tapa säästää SOTE-menoissa.
Elämä ei aina ole reilua. Vaikka kuinka pitäisi itsestä huolta, eteen voi tulla yllättäviä asioita, joiden takia terveys tai toimeentulo, jopa molemmat, saattavat mennä.  Silloin ihmisen pitää voida luottaa yhteiskunnan apuun.
Kokoomuksella on tärkeää, että ihmiset pääsevät lääkäriin. Tavoitteenamme on laskea hoitoon pääsyn takuurajaa nykyisestä kolmesta kuukaudesta kuukauteen perusterveydenhuollon osalta ja suun terveydenhuollon osalta nykyisestä kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen. Takuun toteutumiseksi tarvitaan sekä kunnallisia että yksityisiä toimijoita. Yksityisten toimijoiden palveluja voidaan käyttää tarpeen mukaan palvelusetelijärjestelmää hyödyntäen silloin, kun kunnan omat palvelut eivät pysty vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin.
Terveysongelmat ja sosiaaliset ongelmat kulkevat käsi kädessä. Tulevalla hallituskaudella tulisi lainsäädännöllisesti varmistaa sosiaalipalveluihin pääsyn takuu, jotta pystyttäisiin puuttumaan terveysongelmien taustalla usein oleviin juurisyihin.  Yksinhuoltajan talousongelmat eivät ratkea masennuslääkkeillä ja nuoren elämänhallintaan liittyvät ongelmat rauhoittavilla, vaan niiden ratkaisemiseksi tarvitaan sosiaalialan ammattilaisia.
Leveät hartiat eli suomeksi sanottuna riittävä veropohja on edellytys palvelujen järjestämiselle. Joidenkin tahojen mukaan 100 000 henkeä olisi riittävä väestöpohja SOTE-palvelujen tuottamiseksi. Kanta-Hämeessä on Tilastokeskuksen mukaan tällä hetkellä 171 274 asukasta, joten väestöpohja riittää hyvin SOTE-palvelujen tuottamiseen. Kuntayhtymämalli on yksi vaihtoehto. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin perussopimusta voisi muuttaa niin, että siihen linkitettäisiin myös perusterveydenhuollon tuottaminen alueella. Näin saataisiin kipeästi kaivattu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteys myös hallinnollisesti toteutettua. Kuntayhtymämallissa ongelmaksi voi tulla omistajakuntien hyvin erilainen väestöpohja ja palvelujen tarve. Valtionosuusjärjestelmää tulee kehittää niin, että kunnat, joissa eläkeläisten määrä lisääntyy ja työssäkäyvien määrä laskee, pystyvät suoriutumaan velvoitteistaan. Toki on myös hyväksyttävä se tosiasia, että tulevaisuudessa kuntaliitokset tulevat lisääntymään laskevan syntyvyyden ja väestön keskittymisen seurauksena.
Suomi elää edelleen velaksi, vaikka hallitus on pystynyt kuluneella kaudella nostamaan työllisyysastetta. Kestävyysvajeen ratkaisemiseksi on vain kaksi tietä: tulojen lisääminen tai menojen leikkaaminen. Koska SOTE-palveluiden kustannukset tulevat joka tapauksessa nousemaan, jää jäljelle vain tulojen lisääminen. Työllisyyden lisääminen onkin aivan keskeistä, jotta pystymme takaamaan laadukkaat SOTE-palvelut kaikille suomalaisille myös tulevaisuudessa. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti