keskiviikko 25. tammikuuta 2023

Väkivallan siemenet saavat pelosta ja näköalattomuudesta kasvuvoimaa


Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa, koska väestö ikääntyy ja syntyvyys laskee. Jo nyt on nähtävissä akuutti työvoimapula useilla eri aloilla. Esimerkiksi hoivayksiköitä on jouduttu sulkemaan henkilöstöpulan vuoksi. Emme saa olla naiiveja maahanmuuttopolitiikassamme, mutta emme myöskään pelotella asialla. Pelottelu lisää pelkoa ja pelossa väkivallan siemenet alkavat kasvaa. Jos siis olemme oikeasti huolissamme sisäisestä turvallisuudesta, meidän pitää pelottelun sijaan satsata Suomeen muuttavien kotoutumiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. 

Otetaan työperäisen maahanmuuton sujuvuus yhdeksi tavoitteeksi. Luovutaan tarveharkinnasta, sillä henkilöstöä palkkaavat tahot osaavat kyllä itse määrittää työntekijätarpeensa. Käytetään tarveharkintaan kuluvat eurot kotoutumista edistäviin toimiin ja tuetaan työnantajia uusien työntekijöiden ja heidän perheidensä arjen sujuvoittamisessa. 

Mitä paremmin onnistumme kotoutumisessa sen paremmin yhteiskuntamme säilyttää toimintakykynsä ja turvaamme yritystemme työvoiman saannin ja palvelujen saatavuuden. Lisäksi tarvitsemme viisasta päihdepolitiikkaa sekä vaikuttavia yhteiskuntaan sitouttavia, työnteon ja oman tulevaisuuden rakentamisen mahdollistavia toimia jokaisen syrjäytymisriskissä olevan kohdalla. Näin lisäämme yhteiskunnan vakautta ja vähennämme väkivaltaa ja näköalattomuutta läpi koko Suomen.
perjantai 13. tammikuuta 2023

Ikäihmisten asumisen suunnitteluun ennakointia, jotta ”meikä voi asuu, missä haluu”

 


Kanta-Hämeessä arvioidaan asuvan vuonna 2030 liki 30000 yli 75-vuotiasta. Vuoteen 2040 mennessä, yli 85-vuotiaiden osuus väestöstä kaksinkertaistuu. Nyt kun hyvinvointialueet aloittivat, siirtyivät myös ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä tehostettu palveluasuminen, omaishoito ja kotihoito alueen hoidettavaksi. Kunnille jää kuitenkin merkittävä tehtävä huolehtia kuntalaistensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja myös asumisesta. Ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn edistämisen suunnitelmallinen toteutus on aivan keskeistä, jotta ikäihmisten osuuden kasvaessa vältytään raskaampien tukitoimien kasvusta samassa suhteessa.  

Ikäihmisille suunnattu Meikä asuu, missä haluu -hankkeen kysely tuotti arvokasta tietoa ikäihmisten odotuksista asumisen suhteen. Hyvä terveys, turvallinen koti ja tuttu naapurusto nousivat kyselyssä keskiöön (Arjessa mukana 2/2022). Mahdollisten ongelmien ennakointi tulisi saada brandättyä houkuttelevaksi, jotta toimeen tartuttaisiin terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi silloin, kun voimavaroja toimia on vielä hyvin jäljellä.

Terveyden edistäminen vaatii jokapäiväiseen elämään liittyviä toimia. Ei mitään kummallisia kommervenkkejä, vaan arkiliikuntaa ja myös tietoista voima- ja tasapainoharjoittelua. Itse ei tarvitse liikkeitä keksiä, vaan voitas.fi sivulta löytyy runsaasti tietoa yli 65-vuotiaiden liikkumista tukemaan. Kaupungin tehtävä on pitää huolta monipuolisista liikuntamahdollisuuksista sekä kulkuväylien turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Tämä palvelee myös vammaisia ja lapsiperheitä. Kaupungin esteettömyysohjelman (https://www.hameenlinna.fi/hallinto-ja-talous/organisaatio/esteeton-hameenlinna/) tavoitteisiin tulee päästä vuoteen 2025 mennessä.

Turvallinen asuminen vaatii sekin ennakkosuunnittelua. Muistisairauksien lisääntyminen, liikkumisen vaikeutuminen, pihatöistä selviäminen ym. ovat asioita, joihin varautumisessa tulisi olla sekä pitkän että lyhyen tähtäimen tavoitteet. Ohjausta, neuvontaa ja myös uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan. Kaupungin tulisikin miettiä, miten tuota ohjausta neuvontaa olisi parasta toteuttaa. Uudenlaisena avauksena pohdin mahdollisuutta organisoida alueellista talonmiestoimintaa yhteistyössä kaupungin kiinteistöistä huolehtivien tahojen kanssa. Tämä tukisi omakotitaloissa asuvien ikäihmisten selviytymistä arjessa. Korjausrakentamista tarjoavat yritykset voisivat ottaa ikäihmisten tuen ja neuvonnan osaksi rakennuspalveluitaan.

On ensiarvoisen tärkeää. että otamme kunnissa vakavasti turvallisen asumisen ja elinympäristön varmistamisen tehtävän, jotta ”meikä voi asuu, missä haluu” mahdollisimman pitkään.