maanantai 17. joulukuuta 2018

Väliaika – kahvia ja pullaa!


Puoli vuotta kampanjointia takana. Mikä matka jo nyt! Kuluneen puolen vuoden aikana olen saanut osallistua lukuisiin toritapahtumiin, päässyt tapaamaan satoja ihmisiä, kuullut huolia ja murheita, saanut parannusehdotuksia yhteiskunnan toimivuuden edistämiseksi, ottanut vastaan haukkuja niin omasta kuin hallituksen toimista, ottanut vastaa myös kiitosta. Kaiken kaikkiaan saanut aika kattavan näyn siitä, mitä ajatuksia nykyinen meno ihmisissä herättää.

Parannetavaa on joka saralla. Sote-uudistus hämmentää ihmisiä. Puolustuspoliittiset kysymykset ja maahanmuutto keskusteluttavat. Ilmastokysymykset eivät niinkään. Ehkä ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät vielä kosketa ihmisten arkipäivää niin paljon, että niihin kiinnittäisi huomiota.

Kun vuosi vaihtuu seuraavaan, alkaa kampanjoinnissa uusi vaihde. Toritapahtumat jatkuvat edelleen, mutta lisäksi tulevat eri asiantuntijakeskustelut ja paneelit mukaan. Ehdokkaiden näkemyksiä pyydetään laajasti eri asioihin.  Mitä enemmän politiikkaan perehtyy, sen paremmin ymmärtää, että monimutkaisiin asioihin ei ole yksinkertaisia vastauksia – vaikka niitä kyllä peräänkuulutetaan.

Nyt on pienen tauon aika. Olen vaalitiimini kanssa saanut pääpiirteisen suunnitelman kevään osalta valmiiksi, joten nyt on joulutauon aika. Tai tämä ainakin on tarkoitus. Kampanjoinnissa on se huono puoli, että koskaan ei tiedä, kuinka paljon työtä on tarpeeksi. Joutuu pidättelemään itseään, jotta ei käyttäisi kaikkea aikaansa kampanjan pohdintaan.

Tapasin marraskuussa eduskunnan puhemiehen Paula Risikon. Pyrin pitämään häneltä saadut neuvot ja kannustuksen kampanjani ohjenuorana. Kun tekee parhaansa, toimii arvojensa mukaisesti ja pyrkii hyvään, se riittää.

Hyvää joulua kaikille. Tavataan taas tammikuussa!


sunnuntai 9. joulukuuta 2018

Juhlapuhe 101-vuotiaalle Suomelle


Juhlimme Suomen 101. Itsenäisyyspäivää viime keskiviikkona 6.12. Itsenäisyyttämme edeltävät vuodet olivat uhrauksia täynnä. Pieni kansakunta antoi kirjaimellisesti kaikkensa, jotta itsenäisyys säilyisi. Ylivoimaisen vihollisen edessä Suomi ei lannistunut, vaan osoitti yhtenäisyytensä ja voimansa.

Suomalaiset ovat sisukasta kansaa. Olemme tottuneet selviytymään vaikeissa oloissa. Kantamaan vastuumme vaikeissa tilanteissa ja osoittamaan voimamme, kun sitä tarvitaan. Tästä puhui myös Ojoisten kronikoitsija Wete Myllymaa Kaupunkiuutisten haastattelussa 5.12.18. Lähes ihmeen kaltaisiksi, kansakuntamme voimanosoituksiksi Myllymaa nosti oikea-aikaisen aselevon ja rauhan solmimisen, sotakorvauksista selviämisen ja sodanjälkeisen siirtolaisuuden organisoinnin.

Sodanjälkeisessä Suomessa asuvilla oli uljaat päämäärät. Haluttiin näyttää, että selviämme ja osaamme. Haluttiin nostaa sodasta selvinnyt kansakunta jaloilleen. Ei itsen tähden vaan kansakunnan tähden. Suuremmat ja ylevämmät päämäärät saivat ihmiset toimimaan. Unohtamaan oman napansa ja tavoittelemaan suurta. Kun siinä onnistuttiin, luotiin samalla perusta teollisuuden kehitykselle, koulutukselle ja tutkimukselle – nyky-Suomen rakentumiselle.

Tämä aika tarvitsee unelmia. Uljaita päämääriä, joiden eteen meistä jokainen on valmis toimimaan. Unelmia paremmasta maailmasta, johon meillä on yhdessä mahdollisuus päästä. Maailma, jossa vesi ja ilma ovat puhtaampia, nälänhätä koskettaa entistä harvempaa, ihmisillä on työtä ja merkitys yhteisen hyvän saavuttamisessa. Sellaisen maailman luomisessa Suomella on mahdollisuus olla mukana, jos otamme isot päämäärät sisukkaasti omaksemme ja uskomme kykyymme tehdä asialle jotain.

Lainaan vielä Myllymaata, ”Sotien jälkeen syntyneet alueet eri puolille maata ovat eläviä muistomerkkejä työstä, ahkeruudesta, onnistumisen ilosta ja tulevaisuuden toivosta, joiden avulla Suomi on nostettu korkealle kansakuntien joukossa.” Nostakaamme Suomi sellaiseksi jälleen.
sunnuntai 2. joulukuuta 2018

Pääradan kehittäminen keskeinen tavoite


--------------------------------------------------------------------------

Hämeenlinna on Suomen kasvukäytävä-hankkeen keskiössä ja on sopimuksin sitoutunut sen eteen- päin viemiseen.
Hanketta esitellään seuraavasti: ”Helsingistä Hämeenlinnan kautta Tampereen vaikutusalueelle sijaitsee Suomen kasvukäytävä, koko Suomen talouskasvun ja kilpailukyvyn ydin. Tällä tiiviillä alueella sijaitsee 40 % maan työpaikoista ja täällä tehdään jo noin puolet maan yritysten liikevaihdosta. Suomen kasvukäytävä muodostaa nauhakaupunkimaisen pitkän metropolialueen jatkeen, jota pitkin on nopeaa kulkea ja jonka alueella on miellyttävää asua.” (http://suomenkasvukaytava.fi/.)

------
Hämeenlinnassa on tehty strategisia linjauksia liittyen junayhteyksien tarjoamiin liikkumismahdollisuuksiin mm. hyväksymällä uusi aivan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Asemanrannan kaavan. Toteutuessaan uusi alue vahvistaa Hämeenlinnan asemaa asumiskaupunkina ja tuo rautatieaseman läheisyyteen tuhansia uusia asukkaita, joille mahdollisuus “pendelöidä” on yksi tärkeimmistä asuinpaikan valinnan perusteista etenkin kun vielä otetaan huomioon asumiskustannusten jatkuva nousu pääkaupunkiseudulla.

----
Hämeenlinnalaiset haluavat osaltaan olla mukana toteuttamassa kansallista energia- ja ympäristöstrategiaa. (http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/strategia-linjaa-energia-ja-ilmastotoimet-vuoteen-2030-ja-eteenpain)
Työ ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan energia ja ympäristöstrategian päästövähennystoimenpiteet liikenteessä kohdistetaan erityisesti tieliikenteeseen, jossa päästövähennyspotentiaali on suurin. Liikennejärjestelmän energiatehokkuutta parannetaan esimerkiksi liikenteen uusia palveluita kehittämällä, kulku- ja kuljetustapoihin vaikuttamalla sekä älyliikenteen keinoja hyödyntämällä.
VR:n toimet IC junavuorojen vähentämiseksi Hämeenlinnaan kohdistuen ovat jo nyt ajaneet työmatkalaisia vähäpäästöisestä junamatkustamisesta oman auton käyttöön puhumattakaan niistä, joille aikataulu ja junatyyppimuutokset ovat tehneet liikkumisen järkevin aikatauluin osittain jopa mahdottomaksi. Onkin aivan kestämätöntä, että VR valtionjohtoisena yhtiönä ei tue omilla toimillaan edellä esitettyjen strategisten linjausten toteutumista vaan osaoptimointiin pohjautuvilla toimilla vähentää erityisesti tehokkaan työmatkatyöskentelyn mahdollistavien IC junien tarjontaa Hämeenlinnassa

----- 
VR:n ehdottamat paikallisjunat eivät voi olla korvaavina kulkuvälineinä IC-vuoroille, koska työskentely näissä junissa ei ole mahdollista. Lisäksi paikallisjunien mukanaan tuomat pakolliset vaihdot, niin Tampereella kuin Riihimäelläkin aiheuttavat pidentyneiden matka-aikojen aiheuttaman harmin lisäksi vaikeuksia niin ikäihmisille kuin liikuntarajoitteisillekin.