sunnuntai 2. joulukuuta 2018

Pääradan kehittäminen keskeinen tavoite


--------------------------------------------------------------------------

Hämeenlinna on Suomen kasvukäytävä-hankkeen keskiössä ja on sopimuksin sitoutunut sen eteen- päin viemiseen.
Hanketta esitellään seuraavasti: ”Helsingistä Hämeenlinnan kautta Tampereen vaikutusalueelle sijaitsee Suomen kasvukäytävä, koko Suomen talouskasvun ja kilpailukyvyn ydin. Tällä tiiviillä alueella sijaitsee 40 % maan työpaikoista ja täällä tehdään jo noin puolet maan yritysten liikevaihdosta. Suomen kasvukäytävä muodostaa nauhakaupunkimaisen pitkän metropolialueen jatkeen, jota pitkin on nopeaa kulkea ja jonka alueella on miellyttävää asua.” (http://suomenkasvukaytava.fi/.)

------
Hämeenlinnassa on tehty strategisia linjauksia liittyen junayhteyksien tarjoamiin liikkumismahdollisuuksiin mm. hyväksymällä uusi aivan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Asemanrannan kaavan. Toteutuessaan uusi alue vahvistaa Hämeenlinnan asemaa asumiskaupunkina ja tuo rautatieaseman läheisyyteen tuhansia uusia asukkaita, joille mahdollisuus “pendelöidä” on yksi tärkeimmistä asuinpaikan valinnan perusteista etenkin kun vielä otetaan huomioon asumiskustannusten jatkuva nousu pääkaupunkiseudulla.

----
Hämeenlinnalaiset haluavat osaltaan olla mukana toteuttamassa kansallista energia- ja ympäristöstrategiaa. (http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/strategia-linjaa-energia-ja-ilmastotoimet-vuoteen-2030-ja-eteenpain)
Työ ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan energia ja ympäristöstrategian päästövähennystoimenpiteet liikenteessä kohdistetaan erityisesti tieliikenteeseen, jossa päästövähennyspotentiaali on suurin. Liikennejärjestelmän energiatehokkuutta parannetaan esimerkiksi liikenteen uusia palveluita kehittämällä, kulku- ja kuljetustapoihin vaikuttamalla sekä älyliikenteen keinoja hyödyntämällä.
VR:n toimet IC junavuorojen vähentämiseksi Hämeenlinnaan kohdistuen ovat jo nyt ajaneet työmatkalaisia vähäpäästöisestä junamatkustamisesta oman auton käyttöön puhumattakaan niistä, joille aikataulu ja junatyyppimuutokset ovat tehneet liikkumisen järkevin aikatauluin osittain jopa mahdottomaksi. Onkin aivan kestämätöntä, että VR valtionjohtoisena yhtiönä ei tue omilla toimillaan edellä esitettyjen strategisten linjausten toteutumista vaan osaoptimointiin pohjautuvilla toimilla vähentää erityisesti tehokkaan työmatkatyöskentelyn mahdollistavien IC junien tarjontaa Hämeenlinnassa

----- 
VR:n ehdottamat paikallisjunat eivät voi olla korvaavina kulkuvälineinä IC-vuoroille, koska työskentely näissä junissa ei ole mahdollista. Lisäksi paikallisjunien mukanaan tuomat pakolliset vaihdot, niin Tampereella kuin Riihimäelläkin aiheuttavat pidentyneiden matka-aikojen aiheuttaman harmin lisäksi vaikeuksia niin ikäihmisille kuin liikuntarajoitteisillekin.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti