keskiviikko 16. syyskuuta 2020

Talouden tasapainottaminen on välttämätöntä

 

Hämeenlinnan talous sakkaa. Suurimmat alijäämien aiheuttajat ovat verotulojen reipas väheneminen budjetoidusta, lastensuojelumenojen ylitys, pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta johtuva työllisyyden kuntamaksujen kasvu sekä erikoissairaanhoitomenojen kasvaminen. Näihin kaikkiin on puututtu ja yhdessä etsitty keinoja tilanteen korjaamiseksi.

Verotulojen kasvu on yhteydessä kuntalaisten määrään ja heidän tuloihinsa. Hämeenlinnassa asuvien tulokehitys on jäänyt muiden kuntien vastaavista jälkeen. Verotulojen kasvuun kunnan on vaikea löytää työkaluja, joskin työllisyyden edistämisen toimet vaikuttavat suoraan asukkaiden tulotason kehitykseen. Asukasmäärän lisääminen on ollut tavoitteemme pitkään ja olemme siinä pikkuhiljaa onnistuneet.

Työllisyyden edistämiseksi meillä on käynnissä Ketterimmät työllisyyden edistämisohjelma. Tarvitaan edelleen laajaa eri sektorien välistä yhteistyötä, jotta jokaiselle löytyisi räätälöity polku kohti työllistymistä ja aktiivista elämää. Jollekin se tarkoittaa uudelleen kouluttautumista, jollekin riittää täydennyskoulutus ja jollekin mielekäs elämänhallintaa tukeva valmennus.

Kasvavat lastensuojelumenot kiertyvät osin työllisyyteen ja laajemmin lapsen koko sosioekonomiseen ympäristöön. Eli riittävätkö huoltajien rahat ja voimavarat lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseen. Erityisesti koronakriisin pitkittyessä meidän tulee yhteisvoimin pohtia miten akuutin kriisin hoidon ohella voimme vaikuttaa taloudellisen kriisin hoitoon ja sitä seuraavaan sosiaaliseen kriisiin. Sote- ja sihy yhteistyö on käynnissä ja siltä on lupa odottaa mitattavia lasten ja perheiden hyvinvoinnin paranemista osoittavia tuloksia.

Hämeenlinnassa asuu iäkästä väkeä. Tämä näkyy myös erikoissairaanhoidon menoissa. Tarvitsemme kipeästi sote-uudistuksen, joka nivoo entistä jouhevammin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toisiinsa niin, että mahdollisimman moni sairaus voidaan hoitaa jo alkuvaiheessa, ennen kuin tarvitaan erikoissairaanhoitoa. Tämä pätee myös lastensuojeluun – hoidetaan esille tulleen pienet ongelmat tehokkaasti, ennen kuin ne vaativat järeämpiä toimenpiteitä.

Kaikki edellä mainitut toimet vaativat verkostojen johtamista. On löydettävä eri sektoreiden (sote, sihy, kaura) alaisista toiminnoista ne, jotka yhteisvaikutuksena parhaiten purevat käsillä oleviin ongelmiin ja saatava ne yhtä aikaa toimimaan haluttuun suuntaa. Tämä on uusi tapa johtaa perinteiseen siilomaiseen kuntajohtamiseen verrattuna, mutta monisyisten ongelmien ratkaisemiseksi, meidän on pystyttävä muuttamaan johtamisen tapoja myös kunnassa. Harmillista, että onnistuessaankin kehittämistoimet näkyvät vasta viiveellä kunnan taloudessa. Siksi tarvitsemme välittömiä säästöjä aiheuttavia toimia.

0-6 vuotiaiden lasten määrä vähenee noin 1000 lapsella kuuden vuoden sisään, joten on perusteltua lakkauttaa sellaiset päiväkodit, jotka vaatisivat toimiakseen mittavan miljoonia maksavan remontin. Ja koska lasten määrä vähenee, on myös tarpeen miettiä, mitkä alakoulut tulevat ensimmäisenä kärsimään oppilaspulasta ja sijoittaa vähitellen lapset lähellä oleviin yksiköihin.  

Sama lakkautusperiaate koskee terveysasemia. Jos meillä on kunnossa olevia tiloja muutaman kilometrin päässä, kuten esimerkiksi Ojoisilla, on tarpeen lakkauttaa remonttitarpeessa oleva kiinteistö ja siirtää toiminnot tyhjänä ja kunnossa olevaan tilaan Pääterveysasemalle. Tueksi palvelujen siirtämiselle tarvitsemme yhteistyötä joukkoliikenteen suunnittelijoiden kanssa ja myös mietittävä uudenlaisten liikkuvien terveyspalvelujen luomista, jotta palvelut ovat edelleen saavutettavissa kaikille.

Paljon keskustelua herättänyt Tavastian yhtiöittämisen selvittäminen jatkuu. Tavoitteena on löytää ratkaisut, jolla voimme säilyttää toiminnot entisenlaisina. Huolellisesti suunniteltu ja toteutettu yhtiöittäminen on mielestäni järkevää, sillä vastapainona ovat entistä suuremmat leikkaustarpeet eri toimialojen budjetissa. Mitkä puistot tai koulut kukin olisi valmis jättämään hoitamatta, jotta saisimme kerättyä ylijäämää Tavastian yhtiöittämisestä saatavat 9 miljoonaa euroa.

Olemme vaikeiden päätösten edessä. Jokaiseen muutokseen sisältyy pelkoja. Pidän erittäin vastuuttomana pelkojen lietsomista etukäteen. Hyvällä valmistelulla voimme ennakoida mahdolliset uhat ja toimia niin, että ne eivät toteudu. Tähän pyritään kaikessa valmistelussa ja päätöksenteossa. Jokaisen päättäjän ja jokaisen kuntalaisen etu on hyvin toimiva kunta. Sitä me kaikki tavoittelemme. Olemme tilanteessa, jossa jostain on luovuttava, jotta jotain uutta saadaan tilalle. Valitettavasti taloustilanne vaatii myös kykyä luopua kokonaan jostain, jos se on tarkoituksenmukaista. Kokonaisuus ratkaisee.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti