sunnuntai 28. lokakuuta 2018

Arvon jokainen ansaitsee


Tukiryhmälläni oli tällä viikolla ilo järjestää Työelämän arvot seminaari Museo Militariassa. Seminaarissa pohdittiin arvoja soten, digitalisaation, taiteen ja urheilun sekä yleisesti työelämän ja politiikan näkökulmasta. Täytyy sanoa, että yhteiskunta on isojen muutosten edessä.
Hannu Juvonen, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja, toi omassa osuudessaan esille sote -johtamiseen liittyviä arvoja. Soten taustalla oleva lainsäädäntö määrittää pitkälle tulevan sote -päätöksen arvomaailman. Yksilön itsemääräämisoikeus, valinnanvapaus, palvelujen saatavuuden turvaaminen sekä kustannusten hillitseminen ovat tavoiteltuja arvoja. Digitalisaatio tulee olemaan osa ratkaisua, kun pohditaan sote -kustannusten hillitsemistä.
Jaakko Kankaanpää, Ambientia Oy:n Senior Business Advisor, maalasi eteemme huiman kuvan maailmasta digitalisaation tuomien muutosten myötä. Digitalisaation on muuttanut jo kaupankäynnin ja yritysten arvonmuodostuksen logiikkaa pysyvästi. Entinen suuruuteen perustuva markkinaosuuden hallinta ei enää toimi, vaan tarvitaan pieniä ketteriä yksiköitä tai tiimejä, jotka voivat reagoida markkinoiden vaatimuksiin nopeasti ja luovasti. Ne yritykset pärjäävät, jotka osaavat ennakoida ja reagoida havaittuihin heikkoihin muutossignaaleihin. Jatkuva kehittyminen on keskiössä. Turvattua työpaikkaa ei enää tulevaisuudessa välttämättä ole, mutta työpaikka osaajalle kyllä löytyy – se saattaa vain vaihtua organisaatioiden muuttuessa.
Oli hienoa saada elämäni tärkeät ihmiset, vanhempani näyttelijät Arja ja Matti Nurminen sekä mieheni valmennuspäällikkö Timo Lehkonen, tilaisuuteen kertomaan urheilun ja näyttämötaiteen arvoista. Näyttämötaiteessa ja joukkueurheilussa yksilön panos yhteisölle ratkaisee menestymisen. Johtaja/valmentaja on keskiössä havaitsemaan näyttelijän/pelaajan potentiaalin. Tarvitaan kykyä tuoda esille jokaisen osaaminen niin, että se palvelee kokonaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla. Jokaisella yksilöllä on arvo kokonaisuuden onnistumisen kannalta, mutta roolit vaihtelevat. Roolin myyminen näyttelijälle/pelaajalle on ohjaajan/valmentajan onnistumisen ydin. Jokaisella näyttelijällä/pelaajalla on omat tavoitteensa urallaan ja tavoitteiden tulee tavalla tai toisella tulla yhteensovitetuksi myös saadussa roolissa. Muuten ”pakka hajoaa”. Oikeiden pelaajien/näyttelijöiden löytäminen on keskeistä ja toisaalta myös ohjaajan/valmentajan kyky antaa pelaajalle/näyttelijälle sytykkeitä oman parhaansa esille tuomiseksi. Mieheni valmentaja Timo Lehkosen sanoin, täytyy osata kutitella motivaatiota. 
Omassa osuudessani pohdin arvojen murrosta työelämän ja toisaalta politiikan näkökulmasta. Olen tutkinut työelämän arvoja vuodesta 2012. Kahden viime vuoden aikana olen havainnut suoriutumisen arvostamisen vähentyneen ja hedonismin arvostuksen nousseen. Vapaa-aikaan aikaisemmin liittyneet arvot ovat tulleet osaksi työelämän arvoja. Muutosta voisi selittää sen kautta, että työelämä ei enää rajoitu vain 8-16 väliselle ajalla, vaan se vie myös vapaa-aikaamme. On siis luonnollista, että työstä pitää myös löytää nautintoa, jotta siihen on valmis 24/7. Tämä näkyy nykyään esimerkiksi työhaastattelussa, jossa kandidaatti saattaa ilmoittaa mielellään tekevänsä kaksi kuukautta 24/7 työtä, mutta sitten hän haluaa lähteä kuukaudeksi Balille. Jos tämä ei sovi, ei hän ole kiinnostunut työstä. Tässäpä pohdittavaa yrityksille, miten uudenlaiset vaatimukset ja toisaalta liiketoiminnan nykykäytänteet saadaan sovitettua yhteen.
Politiikassa yhteisenä arvopäämääränä voidaan pitää universaalia hyvää. Onhan yhteiskuntarakenne ja politiikka syntyneet juuri siksi, jotta heikommista pidettäisiin huolta ja yhteistä hyvää kyettäisiin jakamaan oikeudenmukaisesti kaikille. Keinoista näihin päämääriin pääsyksi on erimielisyyttä eri puolueiden edustajien välillä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että nykyinen todellisuus syrjäytymisen ja vaikkapa ilmastonmuutoksen taholla pakottaa meidät kaikki arvostamaan virikkeisyyttä, yhteiseen hiileen puhaltamista. Politiikassa on lopetettava turhanpäiväinen nokittelu ja muiden tekemisistä virheiden etsiminen. Sen sijaan pitäisi havaita, mitä opittavaa meillä olisi muiden ajatuksista ja ideoista yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti