torstai 18. helmikuuta 2021

Palvelujen tarjoaminen on kunnan ydintehtävä

 


Kunta on kuntalaisia varten. Palvelujen tarjoaminen on kunnan toiminnan keskiössä. Terveet, turvalliset ja esteettömät tilat tulee taata kaikille. Turvallisuus tarkoittaa myös turvallisuutta kasvaa, kehittyä ja oppia ilman kiusaamista turvallisten aikuisten huolehtiessa. Ikäihmisten kotona asumista on tuettava ja kotiin tuotuihin palveluihin tulee ottaa mukaan myös henkistä hyvinvointia ja elämäniloa tuottavat palvelut. Tarve ilolle ja huolenpidolle tulee kasvamaan erityisesti koronanjälkeisessä ajassa. Siihen meidän tulee varautua.

Palvelujen uudenlaiset tuottamisen tavat tulee löytää. Tarvitsemme verkostomaista eri tahojen palveluja mukaan ottavaa johtamista, jotta palvelujen vaikuttavuus paranee. Ei riitä, että esimerkiksi oireilevan nuoren kohdalla autetaan vain nuorta – myös perheen tuen tarpeet tulee huomioida samanaikaisesti. Verkostomainen palvelujen tarjoajien johtaminen mahdollistaa myös kolmannen sektorin toimijoiden mukaan ottamisen entistä paremmin palvelemaan kuntalaisten tarpeita. Tämä lisää vaikuttavuutta sekä laskee palvelujen tuottamisen kustannuksia. 

Kunta on kokonaisuus. Siksi päätöksenteossa on osattava katsoa kokonaisuutta. Koen, että se on vahvuuteni.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti