torstai 25. helmikuuta 2021

Hämeenlinna tarvitsee aktiivista elinkeinopolitiikkaa

 

Palveluiden tuottamiseen tarvitaan verotuloja. Verotulojen kasvattaminen, yrittäjyyttä ja työllisyyttä edistämällä, on oltava keskeinen tulevan valtuustokauden tavoite.

Elinkeinopoliittisia keinoja yrittäjyyden ja työllisyyden edistämiseksi on useita: kaavoitus ja teknisen toimintaympäristön varmistaminen, hankinnat ja elinkeinopolitiikkaa tukeva viestintä, muutamia mainitakseni.

Jo aloitettu ekosysteemityö on esimerkki verkostomaisesta toiminnasta, jossa Hämeenlinna on mahdollistajana eri toimijoiden yhteistyölle. Kiinteä osa elinkeinopolitiikkaa on myös aktiivinen koulutustarjonnan kehittäminen ja yritysten osaamistarpeeseen vastaaminen. HAMK ja Tavastia ovat keskeisiä aluekehityksen mahdollistajia, joiden toiminnan edellytysten tukeminen on tärkeää.

Linnan Kehityksen rooli elinkeinoympäristön kehittäjänä on tärkeää. PARKKI Business Park on koonnut yhteen keskeiset yrittämiseen liittyvän tuen ja neuvonnan antajat yhteen. Saman katon alle on myös saatu HAMK:in ja Tavastian opiskelijoita. Verkostomainen toiminta on tulevaisuutta ja siihen tulee Hämeenlinnassa edelleen panostaa. Kaupungin tulee olla luotettava kumppani, joka tarjoaa yrityksille hyvät edellytykset toimia, osallistua hankintoihin, verkostoitua ja saada apua myös tulevaisuuden tekemiseen.

Kanta-Hämeessä tulee aktiivisesti hakea EU:n elvytys ja kehittämisrahoitusta. Tässä työssä kaupunkia tarvitaan kumppanina. Koronan jälkeinen jälleenrakennustyö saadaan käyntiin yhteisellä tekemisellä ja aktiivista elinkeinopolitiikkaa harjoittamalla. Kuunnellaan yrityksiä, toimitaan kumppanina ja mahdollistetaan alueen kasvu. Palveluiden rahoitus ei tule itsestään, vaan rahoituksen mahdollistamiseksi tarvitsemme vahvaa elinkeinopolitiikkaa, yrittäjyyden ja työllisyyden edistämistä ja sitä kautta verotulojen kasvua.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti