perjantai 10. maaliskuuta 2017

Tarvitsemme(ko?) lähikouluja


Tulevalla valtuustokaudella tullaan käymään keskustelua lähikoulujen säilyttämisen tarpeesta. Vastakkain ovat pienten koulujen investointi- ja käyttökustannukset ja pienten koulujen tarpeellisuus toisaalta alueen elinvoimaisuudelle ja ennen kaikkea oppilaiden hyvinvoinnille. Kysymys kuuluu: ovatko pienten koulujen aiheuttamat kustannukset kunnalle niin suuret, että ne ylittävät koulujen merkityksellisyyden alueen elinvoimaisuuden säilyttäjänä sekä koulujen tarjoaman pienen yhteisön turvan tarpeen varsinkin arkojen ja syrjäänvetäytyvien oppilaiden kohdalla? Tuleva valtuusto joutuu arvovalintojen ääreen.

Hämeenlinnassa on meneillään isojen koulujen rakentamisen buumi. On kuitenkin selvää, että kaikille oppilaille ei iso koulu sovi. Rohkeat ja ulospäinsuuntautuneet oppilaat ottavat kyllä paikkansa tilassa kuin tilassa, mutta näin ei ole kaikkien kohdalla. Arat ja syrjäänvetäytyvät oppilaat tarvitsevat hallittavissa olevan oppimisympäristön, oman paikan ja tutut turvalliset ihmiset ympärille. Tunne turvallisuudesta edistää oppimista ja turvattomuus estää sen. Tämä on keskeisin syy, miksi kannatan Myllymäen ja Ortelan kaltaisten ison koulun kupeessa olevan pienen lähikoulun säilyttämistä.

Kun alueelta lähtee koulu, alueen houkuttelevuus vähenee. Lapsiperheet eivät hevin muuta alueelle, jossa koulumatka varsinkin pikkuoppilaiden kohdalla jää sellaiseksi, että se ei edellytä koulukuljetuksen saamista mutta toisaalta on jo niin pitkä, että yksin matkan kulkeminen on pienelle lapselle haasteellista. Tämä tulee tulevaisuudessa eteen Miemalan alueella, mikäli koulu sieltä lakkautettaisiin. Kyläyhteisön elinvoimaisuudelle koulun säilyminen on merkityksellistä. Pelkäänkin Alvettulan, vielä vireän kyläyhteisön näivettymistä, mikäli Alvettulan koulu ei syystä tai toisesta saisi olemassaolon oikeutusta. Pidänkin Alvettulan ja Miemalan koulujen säilyttämistä näiden syiden vuoksi tärkeänä.


Olen kuitenkin realisti. Tällä hetkellä tiedämme, että Hämeenlinnan asukasluku on laskenut. Oppilasmäärät tulevat laskemaan. Hämeenlinna näivettyy, ellei asukaslukua ei saada nousemaan.  Siksi on tehtävä kaikki, jotta tänne muuttaisi uusia ihmisiä. Tarmokkaat toimenpiteet tähän suuntaan ovat jo käynnissä. Tästä esimerkkinä Asemanrannan rakentaminen ja markkinointi sekä junavuorojen lisääminen. Uskon väkiluvun kasvuun ja teen kaikkeni, jotta suunta saadaan käännettyä. Elinvoimainen Hämeenlinna tarvitsee myös elinvoimaiset lähikoulut.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti