tiistai 4. syyskuuta 2012

Osaaminen on Hämeenlinnassa - miten sitä hyödynnetään?


Vuoden 2013 lopussa päättyy kuntaliitosten yhteydessä henkilöstölle asetettu viiden vuoden irtisanomissuoja. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraavan vaalikauden aikana tulee Hämeenlinnassa tapahtumaan suuria henkilöstöä koskevia mullistuksia. Irtisanomissuojan purkamisen ohella henkilöstön eläköityminen asettaa entistä enemmän haasteita olemassa olevan tietotaidon edelleen siirtämiselle organisaation sisällä.
 

Yhtälö on myös lohduttava. Irtisanomisiin ei syntyne tarvetta, sillä eläkkeelle jäävien henkilöiden tilalle tarvitaan uusia tekijöitä. Ongelma tulee olemaan toiminnan laadun ylläpitämisessä pitkään työssä olevien osaamisen poistumisen jälkeen. Avainsana on henkilöstön kehittäminen.


Hämeenlinnan kaupungin henkilöstöjohtaja Raija Hätinen kertoi (3.9.2012) Hämeen sanomissa, miten kaupunki on pyrkinyt kouluttamaan henkilöstöään uusiin tehtäviin mm. oppisopimuskoulutuksen avulla. Oppisopimuskoulutus onkin oiva tapa siirtää tietoa vanhoilta työntekijöiltä uusille. Olisi mielenkiintoista tietää miten tämä tiedonsiirto on organisoitu. Pelkkä vanhan tiedon sellaisenaan opettaminen siirtää myös väärät ja organisaation kannalta tehottomat ja jopa haitalliset toimintamallit muuttumattomina edelleen. Tähän ei kaupungilla ole varaa, sillä maailma on muuttunut ja toimintamallien tulee kehittyä vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin.
 
Toivottavasti oppisopimuskoulutuksessa annetaan arvo myös uutta oppimaan tulleen aikaisemmalle osaamiselle ja tarjotaan hänelle mahdollisuus kriittiseen työn tarkasteluun ja oman osaamisen tuomiseen uuden työn kenttään. Parhaat innovaatiot syntyvät, kun itsestäänselvyyksinä pidettyjä asioita tarkastellaan ulkopuolisen silmin. Tällöin tulevat näkyviin myös ne mahdolliset älyttömyydet, jotka tiedostamatta ovat haitanneet organisaation toimintaa. Tämä vaatii organisaation johdolta sekä työssä oppijan mentorilta rohkeutta antaa tilaa ja arvo uudenlaisille ajatuksille. Hyppy tuntemattomaan voi kuitenkin tuottaa yllättäviä ja innovatiivisia tuloksia – kannattaa kokeilla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti