torstai 25. lokakuuta 2012

Miksi äänestäisit minua?


Kuntapolitiikka ei ole koskaan helppoa eikä tuleva kausi tee tässä poikkeusta.Yhteistyökyky ja kokonaisuuksien hallinta on tärkeää ja koen, että juuri ne asiat ovat vahvuuteni.

Aikaisempi työni projektipäällikkönä sekä oman yrityksen perustaminen ja sen johtaminen ovat laajentaneet kykyäni havaita mahdollisuuksia ja toimia yhteistyössä erilaisten verkostojen kanssa. Tätä kykyä tullaan tulevalla valtuustokaudella tarvitsemaan, sillä esim. sote uudistus tullee pakottamaan Hämeenlinnan ja sen ympäristökunnat yhteisen pöydän ääreen pohtimaan, miten sosiaali-ja terveyspalvelut voidaan tulevaisuudessakin järjestää laadukkaasti ja yhteiseen hiileen puhaltaen. Myös alueen yrityselämän ja matkailun kehittäminen globaalien markkinoiden tasolle tulee vaatimaan päättäjiltä kykyä toimia yhteistyössä ja löytää aidosti koko seutukuntaa hyödyttäviä ratkaisuja.
 
Erityisosaamiseni löytyy lasten ja nuorten asioiden parista. Olen toiminut luokanopettajana vuosina 1992-2005. Tämän jälkeen toimin vuoteen 2011 loppuun asti projektipäällikkönä kahdessa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen tähtäävässä hankkeessa. Oman väitöstyöni rehtoreiden työssä selviytymisestä on antanut välineet ymmärtää koulujen arjen työtä sekä muutosjohtamisen lainalaisuuksia. Kuluvana vuonna olen toiminut koulutuksen kehittämisen konsulttina kaikissa Hämeenlinnan alueen perusopetuksen kouluissa, jonka johdosta minulla on kokonaisnäkemys siitä, mikä on koulujemme tila tällä hetkellä. Työhöni on kuulunut myös yhteistyö päiväkotien kanssa, joka on osaltaan laajentanut ymmärrystäni lapsen ja nuoren hyvään päivään liittyvistä haasteista. Olen työssäni päässyt toimimaan merkittävissä valtakunnallisissa verkostoissa, joista saatu asiantuntemus tulee olemaan kullanarvoista kun pohditaan, miten lasten ja nuorten asiat saadaan Hämeenlinnassa toimimaan laadukkaasti ja perheiden hyvinvointia edistäen.

Hämeenlinnassa tarvitaan yhteistyöhön, kokonaisuuksien hallintaan ja muutoksen johtamiseen liittyvää osaamista, jotta kaupunkimme maine hyvänä paikkana asua ja elää saadaan palautettua.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti