torstai 9. elokuuta 2012

Potilaan ja hoitotiimin yhteistyöllä hoidon laatu paremmaksi


Kuntien sosiaali-ja terveysmenot kasvavat jatkuvasti. Paniikkinappulaa ollaan jo painamassa, kun laki hoitajien minimitarpeesta vanhustenhuollossa alkaa olla loppusuoralla. Pelätään kustannusten nousua ja toisaalta epäillään parantaako hoitajien lisääminen vanhustenhuollon laatua. On hoitajien määrä 0,5 tai 0,32 yhtä potilasta kohden, se ei suoraan vaikuta hoidon tuloksellisuuteen. Keskeistä on hoitajien halu kehittää työtään ja työyhteisön antama tuki kehittämistyölle.

Filosofi Pekka Himanen on puhunut jo pitkään rikastavien työyhteisöjen puolesta. Kaiken lähtökohtana on luottamus. Ihmisen pitää tuntea olevansa työpaikalla hyväksytty ja turvassa niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Työpaikkakiusaamiseen, väkivallan ehkäisyyn ja turvallisiin työoloihin tulee kiinnittää huomiota. Myös työsuhteen pysyvyys lisää luottamuksen tunnetta. Toinen toistensa arvostus on rikastavan työyhteisön moottori. Ihminen uskaltaa tuoda ideoitaan ja ajatuksiaan esille. Yhdessä niistä voidaan luoda jotain uutta. Uuden luominen – luovuus onkin rikastavan yhteisön vahvuus.

Luovuutta terveydenhuollon kehittämisessä tarvitaankin. Ongelmana on pitkäaikaissairaanhoidon kustannusten lisääntyminen. Tähän vastaamiseksi on Suomessakin lähdetty kehittelemään ns. terveyshyötymallia. Terveyshyötymallin keskiössä on potilaan ja hoitotiimin välinen yhteistyö, jossa yhdessä luodaan suuntaviivat potilaan hoitotarpeeseen vastaamiselle. Ei siis ole vain yhtä toimintamallia, jota toteutetaan kaikkien potilaiden kohdalla, vaan vuorovaikutuksessa syntyneitä monimuotoisia mahdollisuuksia hoidon toteutumiseksi. Potilaan omahoidon tukeminen ja toisaalta hoitotiimin tuttuus ja sen tuoma turva auttavat potilasta ottamaan vastuuta oman terveytensä ylläpitämisestä pitkäaikaissairauden tuomista haitoista huolimatta. Tämä tuottaa mittavaa terveyshyötyä potilaalle itselleen, sekä vähentää pitkäaikaissairauksista aiheutuvia kustannuksia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti