torstai 23. elokuuta 2012

Vuorentakana on hyvä meininki


 

Lasten ja nuorten palveluiden yhdistäminen on käynnissä. Kehittämistyön tuloksena syntyy (toivottavasti) yksi yhteinen lasten ja nuorten palveluihin keskittyvä moniammatillinen organisaatio. Päällekkäisten palvelujen tuottamisesta päästään kohti terveen järjen käyttöä. Tavoitteena on ”Lapsen ja nuoren hyvä päivä” kaikille Hämeenlinnan lapsille.

 

Vuorentakana ja myös useissa muissa tämän valtuustokauden aikana rakennetuissa yksiköissä tähän tavoitteeseen on pyritty konkreettisesti muuttamalla tilat sellaisiksi, että siellä on mahdollista useiden eri ammattilaisten toimia. Vuorentakana neuvola ja päiväkoti toimivat samassa rakennuksessa. Palveluiden keskittämisellä pyritään siihen, että perheet voivat samalla käynnillä tavata oman tilanteensa kannalta keskeisiä henkilöitä. Eri ammattilaisten päivittäinen kohtaaminen edistää tiedonkulkua ja helpottaa varhaista ja kulloisenkin tilanteen kannalta tehokkainta puuttumista. Olen myös vakuuttunut siitä, että luovuus tulee esille parhaiten silloin, kun eri näkökulmista samaa ilmiötä tarkastelevat ihmiset kohtaavat ja voivat avoimesti vaikkapa kahvitauolla keskustella oman työnsä kehittämisestä. Tämä on Vuorentakana ja monissa muissakin yksiköissä mahdollista. Ruohonjuuritasolta lähtevä työn kehittäminen on avain kuntapalvelujen järkevään uudelleenjärjestelyyn ja sitä tuleekin kaikin tavoin edistää.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti